จัดสัมมนา

จัดสัมมนา

สัมมนาการเพื่อพัฒนาความคิด พัฒนาปัญญา พัฒนาการกระทำ ของเด็ก เยาวชน ปูพื้นฐานทางความคิดให้กับเด็กและเยาวชน เมื่อคิดดี พูดต้องดี และต้องกล้าเริ่มต้นปฏิบัติดี จนเกิดผลงานที่สร้างสรรค์

Date

18/03/2019

InstagramLineYoutube