โครงการจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกัน


ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

          ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาได้ขยายวงกว้างขึ้นและ

มีระดับของความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีเป็นอย่างมาก  ความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิง จากสถิติ

มักเกิดจากคนในครอบครัว หรือเป็นบุคคลที่เรียกว่าสามี ซึ่งการ

กระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางวาจา และทางเพศ  ปัญหาความรุนแรง

ในครอบครัวสังคมมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแม้แต่ญาติพี่น้องและผู้ใกล้ชิดไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือทำให้ผู้หญิงตกอยู่ในภาวะยากลำบากและ

ไม่กล้าบอกเล่าให้ใครฟังเพราะคิดว่าเป็นเรื่องน่าอับอาย หรือจำต้องยอมถูกกระทำความรุนแรงเนื่องจากเป็นห่วงลูกและต้องพึ่งพิงทางเศรษฐกิจจากผู้ชาย

           สำหรับสาเหตุของการกระทำความรุนแรงเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ เหล้า สารเสพติด การพนัน ความหึงหวง การสะท้อนภาพความรุนแรงของสื่อต่าง ๆ และ ที่สำคัญคือค่านิยมดั้งเดิมของสังคมไทยที่เชื่อว่าผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัว สามีเป็นเจ้าชีวิตภรรยาและลูก มีสิทธิ ดุด่า ทุบตีทำร้าย หรือบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ตามความต้องการ เป็นต้น


ร่วมกัน
หยุดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ประกวดวีดีโอสร้างสรรค์สังคม ต่อต้านการใช้ความรุณแรงในเด็กและสตรี และ ส่งเสริมความร่วมมือการผ่านวิกฤติ Covid19 ไปด้วยกัน

 

“จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน”

 


วัตถุประสงค์ของโครงการ

1

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ความตระหนัก และความร่วมมือแก่กลุ่มเป้าหมายในการป้องกัน เฝ้าระวังความรุนแรงในสังคม สามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและแผนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง

2

เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ.2550

3

เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
สตรีและบุคคลในครอบครัวมายิ่งขึ้น